Курс "психология" предназначен для гр 21Д (ф-ра) 2 семестр по работе ДТО